Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

22
sept
Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante

Rezultatele interviurilor si rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante de fochist si în..

Detalii
21
sept
Anunț ocupare posturi vacante

Detaliile despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc mai jos: anunț concurs..

Detalii

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂTII URMĂREȘTE:

• Îmbunătățirea calității întregii activități din scoală:

• Asigurarea informării si evaluarea satisfacției grupurilor semnificative de interes (elevi, părinti, corp profesoral, comunitate locala);

• Revizuirea si optimizarea politicilor si strategilor educationale de la nivelul unității școlare.

 

PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT:

• Planificarea si realizarea activităților de învățare (curiculare si extracuriculare);

• Asigurarea resurselor pentru activitățile de învățare planificate si prin organizarea situațiilor de învățare;

• Activitatea cadrelor didactice in clasă, in scoală si in comunitate;

• Obținerea si evaluarea rezultatelor învățării;

• Managementul strategic si operațional al unității școlare;

• Asigurarea comunicării cu actorii educationali esențiali (elevi si părinti) si cu întreaga comunitate precum si asigurarea participării comunității la viata școlară si a scolii al viata comunității;

 

• Evaluarea complex a întregii „vieți școlare"

 

Procedura operatiovala SARS Co V 2

Regulament CEAC

Procedura_EN_BAC_18_19

Managementul riscului

Cost Standard per elev

PROCEDURI

PROCEDURI 2

Actualizat la 18.05.2023, 14:50