Clubul de Dezbateri Academice „Perspective”

22
sept
Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante

Rezultatele interviurilor si rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante de fochist si în..

Detalii
21
sept
Anunț ocupare posturi vacante

Detaliile despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc mai jos: anunț concurs..

Detalii

Clubul de Dezbateri Academice „Perspective”

 

Clubul de Dezbateri Academice „Perspective”

 

Motto: Marii leaderi sunt mai totdeauna mari simplificatori, oameni care pot trece prin argumente, dezbateri și îndoieli, oferind o soluție pe care toți o pot înțelege. (Colin Powell)

 

Clubul de Dezbateri Academice ”Perspective” al Colegiului Național ”Carol I” a fost înființat în anul 2014, pornind de la premisa că dezbaterile academice reprezintă o modalitate complexă de educare a tinerilor, prin intermediul căreia se pot atinge finalități precum: formarea deprinderilor de analiză critică a unor situații controversate, cultivarea toleranței față de diversitatea opiniilor, dezvoltarea capacității de abordare a problemelor din perspective diverse (pluri, inter și transdisciplinare).

În plus, competițiile de dezbateri academice s-au dovedit extrem de utile în dobândirea competențelor cheie formulate în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC), cu precădere a competențelor sociale și civice, de comunicare în limba maternă, de sensibilizare și exprimare culturală sau de formare a unui stil propriu de învățare. Confirmarea dobândirii acestor competențe a fost dată de obținerea, de-a lungul anilor, a numeroase premii la competiții de profil, organizate la nivel județean, regional și național.

Clubul este afiliat la ARDOR Muntenia (Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică Muntenia). În prezent este coordonat de doamnele profesoare Maria Michiduță, Olivia Ileana Dragomir și Raluca Ghencioiu.

Pentru înscrieri se poate accesa pagina de Instagram a Clubului .

Actualizat la 07.01.2024, 18:30