Nivel primar

22
sept
Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante

Rezultatele interviurilor si rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante de fochist si în..

Detalii
21
sept
Anunț ocupare posturi vacante

Detaliile despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc mai jos: anunț concurs..

Detalii

Nivel primar

Etapa inițială a învățământului obligatoriu este reprezentată de învățământul primar, având drept obiectiv fundamental asigurarea unor oportunități echitabile pentru toți copiii, în vederea dezvoltării armonioase a capacităților cognitive, emoționale și psihomotorii, adaptate nevoilor individuale.

Învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV, clasa pregătitoare reprezentând prima treaptă a acestei etape educative.

Atât în urma clasei pregătitoare, cât și după clasa I, nu se aplică conceptul de repetenție. În această perioadă, este crucial să se identifice și să se implementeze măsuri care să vizeze prevenirea și compensarea inechităților manifestate de elevii proveniți din medii defavorizate la începutul școlarizării, precum și identificarea timpurie a dificultăților de învățare și intervenția individualizată. Evaluarea continuă reprezintă strategia cea mai eficientă, iar în funcție de rezultatele obținute, se impune intervenția imediată și adaptată pe parcursul întregului an școlar, inclusiv prin intermediul Programului "Școala după școală".

Clasa pregătitoare include copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la începutul anului școlar. De asemenea, la solicitarea scrisă a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pot fi înregistrați în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic, cu condiția ca dezvoltarea lor psihosomatică să fie adecvată.

Află aici mai multe informații despre înscrierea în învățământul primar

 

Actualizat la 09.06.2023, 12:20