SEDIT - O ȘANSĂ EDUCAȚIEI, PRIN DIVERSITATE, INCLUZIUNE ȘI TOLERANȚĂ

22
sept
Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante

Rezultatele interviurilor si rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante de fochist si în..

Detalii
21
sept
Anunț ocupare posturi vacante

Detaliile despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se găsesc mai jos: anunț concurs..

Detalii

SEDIT - O ȘANSĂ EDUCAȚIEI, PRIN DIVERSITATE, INCLUZIUNE ȘI TOLERANȚĂ

CONTEXT

Parte din strategia de creştere a calităţii educaţiei a Colegiului National CAROL I , CN CAROL, proiectul de formare profesională SEDIT – O ȘANSĂ EDUCAȚIEI, PRIN DIVERSITATE, INCLUZIUNE ȘI TOLERANȚĂ– nr.  2020-RO01-KA101-079150, isi propune realizarea unui cadru educativ incluziv, bazat pe egalitate de sanse, diversitate, toleranta, incluziune sociala. 

 

OBIECTIVE

  • Dezvoltarea unui set de competențe transversale pentru a putea contribui concret și consistent la asigurarea egalitatii de sanse, a abordarii incluzive si a coeziunii sociale, la cultivarea tolerantei ca fundament al educatiei civice;
  • Creșterea cunoștințelor și competențelor profesionale ale profesorilor cu privire la gestionarea nevoilor elevilor din medii sensibile;
  • Dobândirea de metode inovatoare, active-participative, centrate pe elev, menite să sporească motivaţia, autonomia, creativitatea şi cooperarea, competenţele organizaţionale şi operaţionale
  • Introducerea în predare/învăţare a elementelor de educaţie interculturală, coeziune sociala şi cetăţenie activă, prin abordari interdisciplinare
  • Imbunăţăţirea strategiei manageriale în vederea consolidării dimensiunii incluzive în CN Carol I, prin performanţă, echitate, cetăţenie activă, toleranţă, respect pentru diferenţă, diversitate, acces al tuturor la educaţie
  • Cresterea capacitatatii institutionale de a crea oportunităţi de învăţare pentru orice elev

Mai multe informatii aici: https://carol-erasmus.org/sedit/

Actualizat la 12.07.2023, 11:35