Colegiul National "Carol I" Colegiul National "Carol I"

Conducere


ANGEL-CRISTIAN STĂICULESCU

Funcţia: Director

Specialitatea: Religie Ortodoxă

Adresă e-mail: angelstaiculescu@yahoo.com





Funcţia: Director adjunct

Specialitatea:

Adresă e-mail:





Funcţia: Director adjunct

Specialitatea:

Adresă e-mail:




VASILCOLIU MIHAELA

Funcţia: Coordonator de programe şi
proiecte şcolare şi extraşcolare

Specialitatea: Muzică

Adresă e-mail:




Colegiul National "Carol I"
Colegiul National "Carol I"

Colegiul National "Carol I"